VELETRH NITRA NÁBYTOK A BÝVANIE 24.-28.4., PAVILON F, č. 10. VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, Z DŮVODU VELETRHU BUDE VE DNECH 22. - 29.4. NA PRODEJNĚ V ČERNOŠICÍCH OMEZENÝ VÝBĚR SEDAČEK A NÁBYTKU. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

V rámci plnění objednávky zpracováváme vaše osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, bydliště, platební historie. Všechny tyto osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní smlouvu a řádně vám doručit zakoupené zboží. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme údaje fakturační a doručovací.

Firma: UBUD INTERIER s.r.o.
IČO: 27101193
Sídlo: Slovenská 1867 25228 Černošice
E-mail: p.berndsen@seznam.cz
Telefon: +420602433007

Na základě vašeho souhlasu vám zasíláme e-mailová obchodní sdělení. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu nebo nás kontaktujete na telefonu či emailu. V rámci zpracování vašich osobní dat máte následující práva:

Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem. 

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu nebo doplnění. 

Právo na výmaz

Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je již nepotřebujeme pro plnění smlouvy, odvoláte souhlas s poskytnutím údajů pro zasílání obchodní sdělení. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti (např. Archivace). 

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám poskytli. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování

Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Právo na opravu

Právo na výmaz

Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali nebo pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný. 

Právo na omezení zpracování

Právo na přenositelnost

Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. 

Právo vznést námitku proti zpracování

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost na zpracování vašich osobních údajů u příslušného dozorového úřadu. 

 

Správce osobních údajů

Ubud Interier s.r.o.
Slovenská 1867
252 28 Černošice
Česká Republika

Telefon: +420-736 187 238
E-mail: kontakt@ubud.cz
společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96298
IČ: 27101193
DIČ: CZ27101193