Obchodní podmínky

Objednávky - TEAKOVÝ NÁBYTEK

Objednávky se začínají zpracovávat co nejdříve po jejich přijetí. Po obdržení objednávky Vám e-mailem zpětně zašleme její potvrzení, případně upozornění na položky, které nejsou momentálně skladem. Pokud Vám nedojde potvrzující e-mail do 48 hodin, kontaktujte nás, prosím, telefonicky na čísle 602-433-007 nebo e-mailem na kontakt@ubud.cz.

Pokud je zboží skladem je expedovámno do týdne od data obdržení úhrady.

V případě, že zboží není skladem, je kupující informován e-mailem o nejbližším možném termínu dodání. Pokud kupujícímu náhradní termín dodání nevyhovuje, může od objednávky odstoupit.

Vyřízením objednávky se rozumí předání zboží přepravním společnostem. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena.

Doprava zboží

Doprava interiérového teakového nábytku  a zahradního nábytku je po území ČR a SR zpoplatněna dle ceníku přepravních služeb. Po obdržení objednávky Vám navrhneme nejlepší řešení přepravy zboží a sdělíme konečnou cenu dopravy. Doprava bytových doplňků nad 5000,- je zpoplatněna dle ceníku přepravních služeb je odvislá na vzdálenosti a hmotnosti zboží, jinak je zpoplatněna částkou 160,- Kč. 

Vrácení zboží a reklamace

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Podmínky pro vrácení peněz:

zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním neporušeném obalu, schopné dalšího prodeje,
zboží musí být odesláno do 14 dnů (určující je datum odeslání),
zásilka musí být bez dobírky,
u zásilky musí být přiložena originální faktura.

Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady. Prodávající tudíž vrátí peníze za zboží minus náklady na dopravu. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží speciálně upraveného nebo vyrobeného přímo podle přání spotřebitele. V případě, že z nějakého důvodu posíláte zboží zpět , prosíme o písemné odůvodnění, jaké jsou důvody a případně, zda chcete zboží vyměnit či vrátit peníze. Dodavatel se zavazuje vaší reklamaci vyřešit v co nejkratší možné době.

Odpovědnost za vady

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, vady způsobené nevhodným způsobem ošetření, neodbornou montáží, jakož i vady způsobené kupujícím po převzetí zboží. Vadou zboží není obvyklý barevný rozdíl a rozdíl ve struktuře přírodních materiálů (např. kůže, dřevo, dýha), textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzorech a tónech barev u látek). Vadou dále nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerancí, které připouštějí příslušné technické normy platné na území České republiky. Vadou také nejsou také malé praskliny či křivení, jelikož se jedná o přirozenou vlastnost, reklamace vztahující se na tyto změny jsou zamítány. Jen v extrémních případech, kdy se nábytek následkem prasklin či křivení stal zcela nepoužitelným, je reklamace považována za oprávněnou. Defektní části jde vyměnit bez úhrady. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vady, na které byl prodávajícím v době uzavření smlouvy upozorněn (např. zlevněné zboží z výprodeje) a za které dostal patřičnou slevu. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na emailové adrese nebo telefonicky.
Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu a nejpozději do 3 dnů od dodání zboží prohlédnout a o případných jištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou a přiložit k reklamovanému zboží. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.
K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.
Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení.
Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, včetně těch, které jsou podané prostřednictvím internetu jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění jména, úplné adresy dodání a kontaktu na kupujícího.
Místem dodání zboží se rozumí adresa uvedená kupujícím v objednávce.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho následným převzetím.
Zasláním objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů.
Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Ochrana osobních dat

Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu dodavatele a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány pro obchodní a marketingové potřeby dodavatele. Při nakládání s osobními daty se dodavatel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zákazník odesláním objednávky dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka (jméno, příjmení, adresa doručení, kontakt na zákazníka), které se dále doplňují při provedení objednávky.

Teakový nábytek Ubud se těší na naši spolupráci.

 
ProdejnaOtevřeli jsme pro Vás novou maloobchodní prodejnu teakového nábytku na okraji Prahy v Černošicích.
 
RealizacePokud Vás zajímají fotografie z našich realizací, navštivte naši fotogalerii a nechat se inspirovat.
 
Přihlásit se k odběru novinekZajímají vás novinky našeho obchodu? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru na této stránce